Новини публікуються мовою оригіналу

Щороку на початок нового бюджетного періоду відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети та бюджетної класифікації, затвердженої наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11, в органах Казначейства відкриваються рахунки за надходженнями до державного та місцевих бюджетів (окрім рахунків для зарахування власних надходжень бюджетних установ).

Рахунки за надходженнями відкриваються протягом 45 днів із дня прийняття закону про Державний бюджет України. Це передбачає п. 2.1 Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.2012 р.  № 758.

Зважаючи на те що Держбюджет на 2015 рік був ухвалений 25.12.2015 р., то 45-деннний строк спливає 7 лютого 2016 року.

Інформація про відкриті/закриті рахунки доводиться до органів Казначейства для подальшого інформування органів, що контролюють справляння надходжень бюджету згідно з установленими порядками взаємодії, та місцевих фінансових органів.

Тож на початку лютого 2016 року варто очікувати повідомлення про відкриття нових бюджетних рахунків на 2016 рік.

За відсутності змін у законодавстві щодо переліку надходжень, що зараховуються до загального й спеціального фондів державного та місцевих бюджетів, та/або порядку їх зарахування до відповідних бюджетів, не пізніше першого робочого дня нового бюджетного періоду відкриваються (перевідкриваються) рахунки з реквізитами попереднього бюджетного періоду.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»