Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін розробив проект змін до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів.

Зокрема, передбачається, що:

1. У складі місячної бюджетної звітності подаватимуться:

  • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форми № 4-1д, № 4-1м);
  • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форми № 4-2д, № 4-2м);
  • Звіт надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м).

Разом із тим розпорядники бюджетних коштів при казначейському обслуговуванні за всіма операціями вказані форми місячної бюджетної звітності не складають та до органів Казначейства не подають.

2. У графах «Залишок на початок звітного року, у тому числі на рахунках в установах банків» форм № 4–1д, № 4–1м; № 4–2д, № 4–2м (додатки 5, 6) наводяться суми залишків коштів на рахунках в установах банків у національній валюті без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

3. У графі «Залишок на початок звітного року» форми № 4–4д наводяться загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках без розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

4. Додатки 4–10, 13, 21 та 36 до Порядку № 44 будуть викладені в новій редакції.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»