Новини публікуються мовою оригіналу

Товари, що походять з Європейського Союзу, і товари, що походять з України, після ввезення до України чи Європейського Союзу, відповідно, підпадають під дію Угоди про асоціацію між Україною з одного боку та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами — з іншого, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII (даліУгода № 1678-VII), за умови подання одного із таких документів:

 • сертифіката із перевезення товару EUR.1, зразок якого наведений у Додатку III до Протоколу 1 Угоди № 1678-VII;
 • у випадках, указаних у ст. 22(1) Протоколу 1 Угоди № 1678-VII, — декларації, що надалі іменуватиметься «декларацією інвойс», наданої експортером до інвойсу, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати.

Зокрема, декларація інвойс може бути складена:

 • затвердженим експортером у розумінні ст. 23 Протоколу 1 Угоди № 1678-VII;
 • експортером будь-якої партії товару, що складається з одного чи декількох місць товарів, що походять з певної країни, сукупна вартість яких не перевищує 6000 євро (ст. 22 Протоколу 1 Угоди № 1678-VII).

Окрім того, податківці виокремили такі правила складання декларації інвойс:

 • здійснюється експортером шляхом штампування, машинописного чи поліграфічного друкування на інвойсі, повідомленні про доставку чи іншому комерційному документі декларації, з використанням однієї з мовних версій, викладених у Додатку IV до Протоколу 1 Угоди № 1678-VII, і згідно з чинним законодавством країни експорту;
 • якщо декларація складена від руки, це має бути зроблено чорнилом і друкованими літерами;
 • не допускається складання декларації інвойс на транспортних документах перевізників;
 • декларації інвойс мають бути власноручно підписані експортером, що їх склав (затверджений експортер не повинен підписувати такі декларації, якщо він надав митним органам країни експорту письмове зобов’язання нести повну відповідальність за всі декларації інвойс, у яких він зазначений, так, ніби вони підписані ним власноручно);
 • не вимагається проставлення печатки експортера;
 • у декларації інвойс зазначається назва однієї з країн ЄС або скорочена назва «ЄС» походження товарів;
 • декларація інвойс може бути складена експортером тоді, коли товари, яких вона стосується, експортуються, або після експортування за умови подання цієї декларації в країні імпорту не пізніше ніж протягом 2-х років після імпортування товарів, яких вона стосується.

Таку інформацію на своєму сайті оприлюднило Міжрегіональне головне управління ДФС — Центральний офіс з обслуговування великих платників.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»