Кабмін затвердив Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції. Відповідно до цього документа, уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі ― підрозділ із запобігання корупції) утворюється в порядку, визначеному законодавством, за рішенням уповноважених керівників органів виконавчої влади або керівника підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу виконавчої влади.

Підрозділ із запобігання корупції:

  • розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
  • вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
  • виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;
  • надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;
  • у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідного суб’єкта декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;
  • веде облік працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
  • розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації до вчинення корупційних правопорушень.

Постанова КМУ «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 р. № 706.

Набирає чинності з дня опублікування, крім п.п. 1 і 5, які набирають чинності 01.01.2014 р.
Станом на 01.10.2013 р. не опублікована

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»