Новости публикуются на языке оригинала

Президент підписав Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Закон установлює правила співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування і заснованих ними друкованих ЗМІ.

Згідно із документом, передбачено два етапи реформування друкованих ЗМІ та редакцій.

Перший — протягом одного року із дня набрання чинності цим Законом.

На цьому етапі здійснюється реформування друкованих ЗМІ та редакцій відповідно до переліку, який затверджується Кабміном за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення й радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, організовується підвищення кваліфікації працівників таких редакцій, а також складається Зведений перелік об’єктів реформування.

Другий — протягом наступних двох років.

На другому етапі здійснюється реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій, не реформованих на першому етапі.

Окрім того, документом визначено такі способи реформування друкованих ЗМІ та редакцій:

1) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування зі складу засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та редакції — у разі відсутності в майні редакції державного (комунального) майна;

2) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування зі складу засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та редакції з перетворенням редакції членами її трудового колективу в суб’єкт господарювання зі збереженням назви, цільового призначення, мови видання та тематичної спрямованості друкованого ЗМІ;

3) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування зі складу засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ та редакції з подальшою приватизацією майна редакції, що перебуває в державній або комунальній власності, відповідно до законодавства з питань приватизації, якщо трудовий колектив редакції не подає протягом установленого цим Законом строку пропозиції про свою участь у реформуванні друкованого ЗМІ;

4) перетворення друкованих ЗМІ, заснованих центральними органами виконавчої влади, в офіційні друковані видання.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»