Новости публикуются на языке оригинала

ВСУ в постанові від 16.12.2015 р. за справою № 6-648цс15 оприлюднив позицію щодо розрахунку середнього заробітку за час вимушеного прогулу  незаконно звільненого працівника.

Відповідно до ст. 236 КЗпП, у разі затримки власником або вповноваженим ним органом виконання рішення органу, який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого чи переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку чи різниці в заробітку за час затримки.

Підставою для визначення загальної суми заробітку, що підлягає виплаті за час вимушеного прогулу, є середньоденна (середньогодинна) заробітна плата працівника, яка визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, — календарних днів за цей період.

Після визначення середньоденної заробітної плати як розрахункової величини для нарахування виплат працівнику здійснюється нарахування загальної суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу, яка обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства.

Окрім того, передбачені виплати, які підлягають і не підлягають урахуванню (зокрема, одноразові виплати, соціальні виплати, окремі види премій тощо) під час обчислення середньої заробітної плати як розрахункової величини для нарахування виплати за час вимушеного прогулу.

Під час визначення розміру середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу помилково для її обрахування суди виходили не із середньоденної, а із середньомісячної заробітної плати, не виключивши з розрахунку виплати, які не підлягають урахуванню відповідно до р. ІІІ Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»