Новини публікуються мовою оригіналу

У листі від 17.12.2015 р. № 27010/9/99-99-19-02-02-15 фахівці ДФСУ розглянули застосування положень Кодексу до операцій факторингу (відступлення права вимоги) після 01.01.2015 р.

Податковий облік у першого кредитора

У разі відступлення зобов’язань витрати, понесені платником податку — першим кредитором, визначаються в розмірі договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, послуг, за якими виникла заборгованість, за фінансовими кредитами — у розмірі заборгованості за даними бухгалтерського обліку на дату здійснення такого відступлення відповідно до вимог ПКУ, за іншими цивільно-правовими договорами — у розмірі фактичної заборгованості, що відступається.

До складу доходів включається сума коштів або вартість інших активів, отримана платником податку — першим кредитором від такого відступлення, а також сума його заборгованості, яка погашається, за умов, якщо така заборгованість була включена до складу витрат згідно з вимогами цього Закону.

Податковий облік у вторинного кредитора

Якщо доходи, отримані платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, перевищують витрати, понесені таким платником податку на придбання права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника), отриманий прибуток включається до складу доходу платника податку.

Якщо витрати, понесені платником податку на придбання права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника), перевищують доходи, отримані таким платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, від’ємне значення не включається до складу витрат або в зменшення отриманих прибутків від здійснення інших операцій із продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги третьої особи.

Законом України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII, який набрав чинності із 01.01.2015 р., розділ III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ викладено в новій редакції.

Окрім того, п. 18 підрозділу 4 р. ХХ «Перехідних положень» ПКУ установлено: за операціями, по яких дохід для цілей обкладення податком на прибуток до 1 січня 2015 року визначався за датою надходження коштів на банківський рахунок або в касу платника податку, і станом на 1 січня 2015 року в платника податку була наявна дебіторська заборгованість за такими операціями, під час розрахунку об'єкта оподаткування сума коштів, що надійшла на банківський рахунок або в касу платника податку після 1 січня 2015 року, збільшує фінансовий результат до оподаткування.

Своєю чергою, за операціями, по яких витрати для цілей обкладення податком на прибуток до 1 січня 2015 року визначалися за датою перерахування коштів на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку, і станом на 1 січня в платника податку була наявна кредиторська заборгованість за такими операціями, під час розрахунку об'єкта оподаткування сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 1 січня 2015 року, зменшує фінансовий результат до оподаткування.        

Зважаючи на особливості обліку факторингових операцій в умовах дії Кодексу до 01.01.2015 р. (визнання доходів за датою надходження коштів із одночасним урахуванням сум витрат у розмірі заборгованості, до яких касовий метод не застосовувався), платник податку до факторингових операцій застосовує п. 18 підрозділу 4 р. ХХ «Перехідних положень» ПКУ в частині обліку доходів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»