Новини публікуються мовою оригіналу

На сайті ВРУ розміщено новий Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VІІІ.

Зарплата наукових працівників складається з посадових окладів (ставок), премій, доплат за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової, науково-педагогічної роботи й інших надбавок, доплат і винагород, передбачених законодавством у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

Науковому працівнику за виконання роботи у вільний від основного навантаження час винагорода виплачується за договорами цивільно-правового характеру.

Держава гарантує встановлення ставок (окладів) науковим працівникам державних наукових установ (вищих навчальних закладів), виходячи з розрахунку посадового окладу молодшого наукового співробітника на рівні не нижче подвійної середньої зарплати в промисловості в цілому по Україні (набирає чинності із 1 січня 2020 року шляхом збільшення із 1 січня 2017 року цієї величини).

Умови оплати праці працівників державних наукових установ, що фінансуються з державного бюджету, визначаються КМУ, а комунальних наукових установ, що фінансуються з місцевого бюджету, установлюються засновником відповідно до законодавства України.

Оплата праці наукових працівників, які виконують науково-дослідні роботи за контрактом за рахунок коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт і грантів, визначається за угодою сторін у межах коштів на оплату праці, визначених замовником або надавачем гранту.

Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, можуть установлюватися державні стипендії, а для підтримки наукової молоді стипендії для молодих учених відповідно до законодавства.

Держава створює умови для мотивації (стимулювання й заохочення) молодих учених, зокрема, шляхом:

1) збереження доплат за науковий ступінь і вчене звання під час визначення стипендіального забезпечення докторантів;

2) створення системи державних молодіжних стипендій, премій і грантів;

3) фінансування стажування в провідних наукових установах, у т.ч. за кордоном;

4) фінансування наукових відряджень, у т.ч. закордонних, для участі в наукових заходах.

Дійсним членам (академікам) і членам-кореспондентам Національної академії наук України та національних галузевих академій наук установлюється довічна плата, розмір якої визначається КМУ.

Учені наукових установ, які беруть участь у навчальному процесі у вищих навчальних закладах обсягом до 240 годин на навчальний рік, працюють за гнучким графіком роботи зі збереженням зарплати за основним місцем роботи.

Тривалість щорічної відпустки наукового працівника залежить від посади, наукового ступеня та місця роботи й затверджується КМУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»