Новини публікуються мовою оригіналу

Головне управління ДФС у м. Києві в листі від 15.12.2015 р. № 18967/10/26-15-15-03-11 розглянуло питання щодо обліку списаної суми заборгованості боржника.

Зокрема, податківці наголошують: платник податку на прибуток матиме право збільшити суму витрат або ж зменшити суму доходу на списану суму заборгованості, відповідно до ПКУ, лише після створення резерву сумнівних боргів.

Згідно із п. 7 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (окрім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Відповідно до пп. 139.2.1 ПКУ, фінрезультат до оподаткування збільшується:

  • на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ, понад суму резерву сумнівних боргів;
  • на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ.

Фінрезультат до оподаткування зменшується:

  • на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ (пп. 139.2.2 ПКУ).

Тобто для застосування норм п. 139.2 ПКУ необхідне створення резерву сумнівних боргів щодо поточної дебіторської заборгованості, яка є фінансовим активом (окрім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»