Новини публікуються мовою оригіналу

У листі від 04.12.2015 р. № 26060/6/99-99-19-03-02-15 фахівці ДФСУ розглянули низку питань, пов’язаних із реорганізацією підприємств і податкових наслідків у частині ПДВ.

Так, щодо реорганізації платника ПДВ шляхом приєднання його до іншого платника ПДВ податківці дійшли таких висновків:

  • платник, що реорганізується шляхом приєднання до іншого платника ПДВ, підлягає виключенню з Реєстру платників податку на дату оформлення передавального акта;
  • у платника, що реорганізується шляхом приєднання до іншого платника ПДВ, не відбувається нарахування ПДВ і коригування податкового кредиту;
  • сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, яка обліковується в декларації з ПДВ, що реорганізується шляхом приєднання, до податкової звітності новоутвореної особи не переноситься;
  • сума надміру сплачених грошових зобов'язань або невідшкодованих податків і зборів платника податків у частині, що перевищує суму грошових зобов'язань або податкового боргу з інших податків, перераховується в розпорядження правонаступників такого платника податків пропорційно його частці в майні, що розподіляється, згідно з розподільним балансом або передаточним актом. Це здійснюється за допомогою засобів програмного забезпечення, якими переносяться до інтегрованих карток юросіб — правонаступників облікові дані щодо хронології виникнення зобов’язань або боргу чи надміру сплаченої суми припинених юросіб.

Щодо електронних ПДВ-рахунків

Перерахування коштів з електронних рахунків платників податку, які реорганізуються шляхом злиття, на електронний рахунок платника податку — правонаступника не передбачено ПКУ.

Питання перерахування залишків коштів із електронного рахунка особи, реєстрацію платником ПДВ якої анульовано, на електронний рахунок новоутвореної особи (утвореної в процесі реорганізації) може бути врегульоване шляхом унесення змін до ПКУ.

Щодо реєстрації податкових накладних

1. Якщо до проведеної реорганізації особою, реєстрацію платником ПДВ якої анульовано, були нараховані податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні авансів за послуги з перевезення вантажів, а після реорганізації зменшується вартість таких послуг і відбувається повернення правонаступником коштів покупцю, для такого правонаступника ця операція не спричиняє податкових наслідків із ПДВ. А отже, у правонаступника відсутні підстави для складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної особою, що анулювалась у результаті реорганізації, при отриманні авансів і, відповідно, для коригування податкових зобов’язань з ПДВ, а в покупця, якому повертаються аванси, відсутні підстави для складання податкової накладної (на суму повернених авансів).

2. Якщо особою, реєстрацію платником ПДВ якої анульовано, до проведеної реорганізації було сформовано податковий кредит при перерахуванні авансових платежів у рахунок оплати (повністю або частково) вартості товарів, а після реорганізації були внесені зміни до умов постачання таких товарів і було здійснено повернення постачальником коштів, то для новоутвореної особи ця операція не розглядається як операція з постачання, за результатом якої може бути складена податкова накладна.

Щодо визначення частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях

Оскільки під час реорганізації особа, що приєднується до іншої, анулюється як платник ПДВ, а особа, яка утворюється в результаті реорганізації, є новим суб’єктом господарювання, який реєструється платником ПДВ, для визначення частки використання товарів/послуг/необоротних активів в оподатковуваних операціях новостворений платник податку зобов’язаний використовувати п. 199.3 ПКУ.

Так, відповідно до п. 199.3 ПКУ, новостворені платники податку проводять розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів із постачання оподатковуваних і неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, у якому задекларовані такі операції. У розрахунку враховуються обсяги операцій, здійснені безпосередньо таким новоствореним платником.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»