Новини публікуються мовою оригіналу

У разі тимчасового замісництва, тобто виконання службових обов'язків за посадою тимчасово відсутнього працівника, коли це викликано виробничою потребою чи пов'язано з розпорядчими функціями, працівником, який працює на тому самому підприємстві, в установі, організації, він призначається «тимчасовим виконувачем обов'язків».

Тимчасове виконання обов'язків за посадою відсутнього працівника покладається на іншого працівника наказом (розпорядженням) по підприємству. Працівнику, що заміщує, виплачується різниця між фактичним окладом і посадовим окладом працівника, якого він заміщує.

Рішення про призначення працівника «тимчасовим виконувачем обов'язків» ухвалюється безпосередньо на підприємстві. У разі якщо, згідно із посадовою (робочою) інструкцією, працівник на час відсутності керівника має виконувати його функції, йому різниця в окладах не виплачується й саме цей працівник має призначатися «тимчасовим виконувачем обов'язків».

Якщо ж ці функції не передбачені його посадовою (робочою) інструкцією, а працівник наказом (розпорядженням) по підприємству призначений «тимчасовим виконувачем обов'язків», йому виплачується різниця в окладах згідно з роз'ясненнями Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 р. № 30/39.

На цьому акцентує увагу Мінсоцполітики в листі від 27.01.2015 р. № 73/13/84-15.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»