Новини публікуються мовою оригіналу

Дніпропетровські податківці розповіли про правомірність розрахунку штрафних санкцій і пені на суму податкового боргу з ПДВ, який виник внаслідок некоректного заповнення платниками податку додатка 2 (Д2) до декларації.

Так, при некоректному заповненні додатка 2 (Д2), зокрема, граф 4 та 5 таблиці 1, якщо платник податку зазначив у цих графах суми податку, які перевищують суми від’ємного значення, що обліковувалися в інтегрованій картці платника податку (далі — ІКПП), у такого платника в ІКПП формувався «технічний» податковий борг із ПДВ. У разі подальшого подання до такої звітності уточнюючого розрахунку з метою виправлення помилок, допущених під час заповнення додатка 2, у платників податку в ІКПП, виходячи з суми такого податкового боргу, автоматично розраховувалися штрафні санкції з ПДВ і пеня, передбачені п. 126.1 ПКУ.

Однак податковий борг, автоматично розрахований в ІКПП внаслідок некоректного заповнення платником додатка 2 (Д2), а саме: зазначення у графах 4 та 5 таблиці 1 сум податку, які перевищують суми ПДВ, що обліковувались в ІКПП, за своєю економічною та правовою сутністю не відповідає визначенню податкового боргу в розумінні ПКУ.

Отже, штрафні санкції та пеня, розраховані в ІКПП на суму такого «технічного» податкового боргу, автоматично сформованого в ІКПП внаслідок некоректного заповнення платником податку додатка 2 (Д2), підлягають сторнуванню на підставі рішення контролюючого органу за місцем реєстрації платника податку.

 
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»