Новини публікуються мовою оригіналу

Управління Держпраці в Івано-Франківській області на своєму сайті розмістило роз’яснення про можливість прийняття на роботу бухгалтера за договором цивільно-правового характеру.

Цивільно-правові договори укладаються про виконання певної роботи, яку працівник виконує самостійно, і вичерпуються виконаною роботою (послугою, продукцією), тож цивільно-правовий договір розрахований на однократне застосування.

Предметом договору підряду є конкретний результат праці підрядника, що набуває тієї чи іншої матеріальної форми, оскільки робота виконується з матеріалів сторін договору та здається в придатному для виміру й оцінювання стані. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт або виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Предметом трудового договору виступає праця, інакше кажучи, процес праці. Це означає, що працівник зобов'язується виконувати певну роботу чи займати певну посаду на підприємстві, а власник або вповноважена ним адміністрація зобов'язується забезпечити його цією роботою, надавати засоби виробництва, обладнання, прилади, механізми, приміщення, сировину, матеріали, комплектуючі деталі, давати вказівки, конкретні завдання. Власник має право доручити працівнику виконати будь-яке завдання в межах тієї роботи, яка обумовлена трудовим договором.

Отже, для врегулювання правовідносин, аналогічних тим, які виникають між працівником і роботодавцем, необхідно в першу чергу керуватися законодавством про працю.

Робота, яка виконується бухгалтером, не є разовою, й обсяг виконуваної працівником роботи визначається, виходячи із професії, кваліфікації, посади, тому укладення цивільно-правового договору із бухгалтером є неправомірним.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»