Новини публікуються мовою оригіналу

Головне управління ДФС у м. Києві в листі від 15.12.2015 р. № 18970/10/26-15-15-03-11 розглянуло питання щодо витрат на ремонт/поліпшення основних засобів.

Контролери зазначають: платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, мають право віднести на витрати підприємства за 2015 рік повну вартість ремонтів основних засобів відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби».

Відзначимо, що відповідно до п. 14 П(С)БО 7 первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцію тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта.

А витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат (п. 15 П(С)БО 7).

Зокрема, рішення про характер і ознаки здійснюваних підприємством робіт — тобто вони спрямовані на підвищення техніко-економічних можливостей (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція) об’єкта, що надалі спричинить збільшення економічних вигід, або здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані й одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання — приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу наявної ситуації та суттєвості таких витрат (п. 29 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»