Новини публікуються мовою оригіналу

Міжрегіональне головне управління ДФС — Центральний офіс із ОВП у листі від 01.12.2015 р. № 26264/10/28-10-06-11 розглянуло питання щодо податкового обліку операцій переведення боргу за кредитним договором у Первісного позичальника.

Переведення боргу (заміна боржника в зобов’язанні) — вибуття первинного боржника із зобов’язання та вступ до зобов’язання нового боржника за згодою кредитора й збереження в повному обсязі змісту зобов’язання при зміні суб’єктного його складу (ст.ст. 520–524 Цивільного кодексу України).

Нагадаємо: об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення чи зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно із положеннями р. ІІІ ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Як повідомляють податківці, зміна сторони в кредитних договорах із Первісного позичальника на Нового позичальника (переведення боргу на Нового позичальника, який набуває права на зворотну вимогу (регрес) до Первісного позичальника в межах суми боргу за Кредитними договорами) не призводить до податкових наслідків у Первісного позичальника, тобто коригування фінрезультату до оподаткування не здійснюється .

Зокрема, коригування фінрезультату до оподаткування здійснює Первісний позичальник на різниці, передбачені п.п. 140.1–140.3 ПКУ.

Платник податку, у якого сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 рази (для фінансових установ і компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж у 10 разів):

  • збільшує фінрезультат до оподаткування на суму перевищення нарахованих у бухобліку процентів за кредитами, позиками й іншими борговими зобов’язаннями над 50% суми фінрезультату до оподаткування, фінансових витрат і суми амортизаційних відрахувань за даними фінзвітності звітного податкового періоду, у якому здійснюється нарахування таких процентів;
  • зменшує фінрезультат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів на суму процентів, зменшеній щорічно на 5% до повного її погашення, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 ПКУ, які збільшили фінрезультат до оподаткування.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»