Новини публікуються мовою оригіналу

ДПІ в Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві нагадує: пп. 14.1.18 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що бюджетне відшкодування — відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника, у т.ч. автоматичне бюджетне відшкодування в порядку та за критеріями, визначеними п. 200.19 ст. 200 ПКУ.

Відповідно до п. 200.1 ст. 200 ПКУ, сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України чи бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Згідно з п. 200.4 ст. 200 ПКУ, при від'ємному значенні суми, розрахованої відповідно до п. 200.1 цієї статті, така сума:

а) ураховується в зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у т.ч. розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ), у частині, що не перевищує суму, обчислену згідно з п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника в сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, у частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації,

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Пунктом 200.7 ст. 200 ПКУ визначено, що платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається в податковій декларації.

Згідно з пп. 6 п. 5 р. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 р. № 966, сума від'ємного значення (ряд. 23 у декларації 0110):

  • зараховується в зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у т.ч. розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ), у частині, що не перевищує суму, обчислену згідно з п. 2001.3 ст. 2001 р. V ПКУ на момент подання податкової декларації (відображається в ряд. 23.1);
  • підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника в банку.

Платники податку, які відповідно до ст. 200 р. V ПКУ мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають до декларації 0110 розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3) і заяву про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (додаток 4).

При виявленні, починаючи із липня 2015 року, помилок, допущених у звітних періодах до 01.02.2015 р., у результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту, сума збільшення/зменшення такого залишка відображається в гр. 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, у якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням помилки. Показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносяться до р. IV декларації з ПДВ.

Помилки, які були допущені у звітних періодах після 01.02.2015 р., виправляються шляхом унесення змін до відповідних показників р. ІІІ уточнюючого розрахунку за відповідний звітний період.

Окрім того, нагадуємо: розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, обчисленої відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ на момент подання податкової декларації за вирахуванням від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого в зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість.

ДПІ в Голосіївському районі
ГУ ДФС у м. Києві

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»