Новини публікуються мовою оригіналу

Доходи (витрати) про отримані послуги через Інтернет і вартість придбаної літератури враховуються в складі доходу (витрат) платника податку за умови, якщо вони безпосередньо пов’язані з отриманням доходів підприємця — фізичної особи від господарської діяльності й за наявності первинних документів, а саме: документів, які фіксують факт витрачання коштів на придбання таких послуг, тобто відповідних платіжних документів (банківські платіжні документи, роздруківка про рух коштів від банківської установи із зазначенням даних контрагентів та вартості товарів (робіт, послуг), касовий чек, угоди тощо.

Оподаткування доходів, отриманих підприємцем — фізичною особою (ФОП) від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 ПКУ.

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 ПКУ, об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка в грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОП, які провадять діяльність на загальній системі оподаткування, визначено в п. 177.4 ст. 177 ПКУ, зокрема передбачені інші витрати на послуги зв’язку, реклами.

Доходи та витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів або здійснення витрат, обов’язковість ведення та зберігання відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПКУ.

Форму та Порядок ведення книги обліку доходів і витрат затверджено наказом Міндоходів «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» від 16.09.2013 р. № 481.

ГУ ДФС у Волинській області

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»