Новини публікуються мовою оригіналу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством».

Законопроектом пропонується врегулювати питання участі в управлінні акціонерними товариствами так званих «сплячих акціонерів», тобто таких, які до 12 жовтня 2014 року не скористалися своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах в депозитарній системі.

Нагадаємо, що згідно діючого законодавства власник дематеріалізованих цінних паперів був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депустанови та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депустанові.

Наразі існує значна кількість акціонерів, які не скористалися у визначений законодавством термін своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах в депозитарній системі.

У зв’язку з цим, акціонерні товариства несуть чималі витрати на оплату послуг депозитарних установ за обслуговування рахунків «сплячих акціонерів», а також при організації загальних зборів на здійснення розсилки повідомлень таким акціонерам. Зазначені акціонери, в свою чергу, обмежені законодавством у реалізації своїх прав за такими цінними паперами.

Законопроектом перш за все пропонується передбачити вирішення існуючих проблемних питань шляхом визначення:

- порядку відновлення власником обліку права власності на цінні папери та поновлення своїх прав за такими цінними паперами;

- механізму визнання такими, що вважаються викупленими емітентом, цінних паперів, власник яких протягом року не скористається процедурою відновлення обліку права власності на такі цінні папери ,;

- порядку виплати емітентом власнику таких цінних паперів, які вважаються викупленими, їх  ринкової вартості.

Проект розміщено для ознайомлення на сайті Комісії: http://www.nssmc.gov.ua/law/19852

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»