У випадку збільшення протягом місяця більш ніж на 1% оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зміни цін на які підлягають декларуванню, суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва та/або реалізації таких товарів, подають до Держінспекції з контролю за цінами або її територіальних органів пакет документів для отримання висновку про обґрунтування такого показника.

Якщо документи подано в повному обсязі та з додержанням установлених вимог, проводиться аналіз розрахунків планованих і фактичних витрат, що включаються в оптово-відпускні ціни на продовольчі товари, під час якого перевіряються:

  • обґрунтованість усіх статей витрат виробничої собівартості, урахування під час їх визначення планованого обсягу виробництва, галузевих технологічних нормативів (норм) матеріальних витрат, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін у планованому періоді, визначених на підставі прогнозних індексів зміни цін виробників;
  • додержання вимог Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2008 р. № 373.

За результатами аналізу документів суб’єктові господарювання надають висновок про обґрунтованість цін.

Рішення Державної інспекції України з контролю за цінами та її територіальних органів щодо надання висновку або відмови в наданні висновку може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

Наказ Мінекономрозвитку «Про питання надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів)» від 14.08.2013 р. № 967.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування. Станом на 27.09.2013 р. не опублікований

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»