Новини публікуються мовою оригіналу

Судді ВСУ в постанові від 17.11.2015 р. № 21-3498а15 дійшли такого висновку: органу державного фінансового контролю надано можливість здійснювати контроль за використанням коштів державного й місцевого бюджетів і в разі виявлення порушень законодавства пред’являти обов’язкові до виконання вимоги щодо усунення таких правопорушень.

При виявленні збитків, завданих державі чи об’єкту контролю, орган державного фінансового контролю має право визначати їх розмір згідно з методикою, затвердженою КМУ, та звернутися до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження та використання активів.

Вимога органу державного фінансового контролю спрямована на корегування роботи підконтрольної організації та приведення її у відповідність із вимогами законодавства й у цій частині вона є обов’язковою до виконання. Щодо відшкодування виявлених збитків, завданих державі чи об’єкту контролю, то про їх наявність може бути зазначено у вимозі, але вони не можуть бути примусово стягнуті шляхом вимоги. Такі збитки відшкодовуються в добровільному порядку або шляхом звернення до суду з відповідним позовом як власне Інспекції, так і юридичної особи, яку перевіряли.

Збитки чи інші суми, які підлягають стягненню, відшкодовуються в судовому порядку за позовом органу державного фінансового контролю чи господарюючого суб’єкта, правильність їх обчислення й обґрунтованість вимог перевіряє суд, який розглядає цей позов, а не адміністративний позов підконтрольної установи про визнання вимоги протиправною.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»