Новини публікуються мовою оригіналу

Держрегуляторна служба звернула увагу, що Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» і деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 26.11.2015 р. № 835-VIII також запроваджує із 01.01.2017 р. нові підходи до регулювання правовідносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, а саме:

  • факт видачі ліцензії та документа дозвільного характеру здійснюватиметься шляхом унесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців і громадських формувань та відображення відповідної інформації у виписці з цього реєстру, яка видається суб’єкту господарювання безоплатно;
  • скасовується переоформлення ліцензії в разі зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або П.І.Б. фізичної особи — підприємця;
  • запроваджується можливість подання суб’єктом господарювання документів до органу ліцензування, дозвільного органу в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів;
  • скасовується повідомлення в паперовій формі органом ліцензування здобувача ліцензії чи ліцензіата про прийняті ним рішення (зокрема, про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмову у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії, анулювання ліцензії) та передбачається оприлюднення цих рішень на порталі електронних сервісів. Аналогічні зміни стосуються повідомлення про прийняті дозвільним органом рішення щодо видачі й відмови у видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру.

До 1 січня 2017 року Законом передбачено наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і громадських формувань відомостями про діючі ліцензії та документи дозвільного характеру, що видані до цієї дати.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»