Новини публікуються мовою оригіналу

У листі від 26.11.2015 р. № 25261/6/99-99-19-03-02-15 податківці нагадали про заповнення р. III декларації з ПДВ.

Так,  із рядка 22 визначається сума перевищення від’ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до п. 2001.3 ПКУ на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується в рядку 22.1 і зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24).

Сума від’ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до п. 2001.3 ПКУ на момент подання податкової декларації (рядок 22 – рядок 22.1), зазначається в рядку 23 і зараховується в зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у т.ч. розстроченого чи відстроченого згідно із ПКУ), у частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ПКУ на момент подання податкової декларації (відображається в рядку 23.1).

Сума, обчислена відповідно до п. 2001.3 ПКУ на момент подання податкової декларації за вирахуванням від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого в зменшення суми податкового боргу з ПДВ, підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника в банку чи зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Залишок від’ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 23 - рядок 23.1 - рядок 23.2) відображається в рядку 23.3.

Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22.1 + рядок 23.3), відображається в рядку 24 і переноситься до рядка 20.1 наступного звітного (податкового) періоду.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»