Новини публікуються мовою оригіналу

МВС затвердило Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки (наказ від 02.11.2015 р. № 1337).

Планові перевірки проводитимуться відповідно до планів перевірки, які щоквартально затверджуються ДСНС України чи її територіальними органами й оприлюднюються на їх офіційному веб-сайті до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Періодичність здійснення планових перевірок суб'єктів господарювання визначається з урахуванням Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. № 306.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»