Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС України в системі «ЗІР» (підрозділ 102.08.06) розповіла, як враховувати юрособі-єдиннику ІІІ групи при визначенні фінрезультату до оподаткування доходи й витрати при відвантаженні товарів, виконанні робіт, наданні послуг на загальній системі оподаткування, щодо яких отримано попередню оплату на спрощеній системі оподаткування.

Податківці зазначили: облік доходів підприємства здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 15 «Дохід», а формування витрат — згідно із П(С)БО 16 «Витрати».

Одним із основних принципів ведення бухгалтерського обліку й формування фінзвітності є принцип нарахування та відповідності доходів і витрат, який полягає в тому, що для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи й витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження чи сплати коштів (ст. 4 Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV, п. 6 р. ІІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73).

Отже, доходи та витрати платника податку на прибуток за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги після переходу на загальну систему оподаткування, щодо яких отримано попередню оплату на спрощеній системі оподаткування, враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»