МОН нагадує, що преміювання керівників навчальних закладів, інших бюджетних установ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, (далі — освітні установи) та їх заступників, встановлення їм надбавок і доплат до посадових окладів та надання матеріальної допомоги здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298, наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», від 26.09.2005 р. № 557.

Задля виконання норм вказаних нормативних актів МОН вимагає, щоб з 1 жовтня 2013 року преміювання керівників освітніх установ та їх заступників, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснювалося з дозволу Міністерства (для освітніх установ, що фінансуються з Держбюджету) та відповідних вищих органів управління (для освітніх установ, що фінансуються з місцевих бюджетів) у межах наявних коштів на оплату праці, за умови наявності економії фонду заробітної плати та відсутності заборгованості з виплати заробітної плати, стипендії і комунальних платежів.

Лист МОН від 25.09.2013 р. № 1/9-667

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»