Новини публікуються мовою оригіналу

13 грудня 2015 року набрав чинності Закон України від 24.11.2015 р. № 816-VIII (далі — Закон № 816), яким були внесені зміни до Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII.

Наразі загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50% голосів.

Установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними.

Водночас установлено: статути ТОВ до приведення їх у відповідність із Законом № 816 застосовуються в частині, що йому не суперечить.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»