НКЦПФР рішенням від 06.08.2013 р. № 1415 затвердила Порядок анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу (далі — Порядок).

Анулювання викуплених акціонерним товариством акцій здійснюється одночасно зі збільшенням номінальної вартості решти акцій, внаслідок чого акція старої номінальної вартості конвертується в одну акцію нової номінальної вартості того самого типу і класу.

Порядком також встановлено:

  • механізм анулювання викуплених акціонерним товариством акцій та підвищення номінальної вартості решти акцій без зміни розміру статутного капіталу;
  • строки та порядок реєстрації НКЦПФР випуску акцій нової номінальної вартості у зв'язку з прийняттям акціонерним товариством рішення про анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу;
  • перелік документів, які подаються до НКЦПФР для реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості у зв'язку з прийняттям акціонерним товариством рішення про анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу, та вимоги до оформлення таких документів.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу» від 06.08.2013 р. № 1415. Набирає чинності з 12.10.2013 р., але не раніше дня його офіційного опублікування. Станом на 26.09.2013 р. не опубліковано

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»