Новини публікуються мовою оригіналу

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на своєму сайті надав роз’яснення щодо заповнення листка непрацездатності.

Передусім наголосимо: порядок заповнення листка непрацездатності визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (даліІнструкція № 532). ФСС із ТВП надав відповіді, зокрема, на такі запитання:

1. Чи є принциповим саме підкреслювання статі, чи допустимо також обведення або закреслення протилежної статі?

Стать застрахованої особи повинна підкреслюватись (п. 3.1 Інструкції № 532). Зокрема, при наданні до оплати листка непрацездатності відповідальна особа повинна провести перевірку правильності заповнення його відповідно до Інструкції № 532, а в разі виявлення невідповідності — повернути листок непрацездатності працівнику для усунення помилок закладом охорони здоров’я, який його видав.

2. Чи потрібно повністю зазначати назву та місцезнаходження підприємства?

Адреса підприємства має бути вказана й відповідати адресі, зазначеній в уставних документах підприємства (повністю) (п. 3.1 Інструкції № 532).

3. Чи необхідно виправляти в листку непрацездатності по вагітності та пологах дату в графі «Стати до роботи», якщо зазначено 127 день замість 126?

Відповідно до п. 9 Інструкції № 532, 126-ий день є днем, яка відповідає даті закінчення відпустки. Указана ж дата, що відповідає дню, наступному за 126-им, з якої необхідно приступити до роботи, в графі «Стати до роботи» не є помилкою. Тому повертати для виправлення такий листок непрацездатності не потрібно.

4. Чи повинен бути завірений печаткою підпис завідувача жіночою консультацією на листку непрацездатності для іногородніх жінок або достатньо печаток лікаря й медичного закладу?

Листок непрацездатності по вагітності та пологах затверджується підписом лікуючого лікаря, завідувача жіночої консультації, для іногородніх жінок — додатково керівником закладу охорони здоров’я. Також він завіряється печаткою закладу охорони здоров’я. Печатки лікуючого лікаря та завідувача жіночої консультації п. 9 Інструкції № 532 не передбачені.

5. Чи застосовуватимуться штрафні санкції в разі прийняття листка непрацездатності із такими помилками?

За результатами проведення перевірок підприємств працівниками органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності штрафні санкції застосовуються в разі неправомірного використання коштів Фонду.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»