Новини публікуються мовою оригіналу

Наявність або відсутність окремих документів не може бути підставою для висновків про відсутність господарської операції та відмови у формуванні податкового кредиту за умови, якщо зміни, які відбулися в структурі активів, зобов'язань або власному капіталі підприємства у зв'язку з його господарською діяльністю, випливають з інших даних. Такий прецедентний висновок виклав ВСУ в постанові від 22.09.2015 р. № 21-1526а15 (у справі № 2а-2717/11/2670).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»