Новини публікуються мовою оригіналу

Постановою КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013 підвищується оклад працівника І тарифного розряду за ЄТС із 1 грудня 2015 року, який становитиме 1113 грн.

Також у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах установ, у т.ч. — за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, посадові оклади працівників підвищуються відповідно до збільшення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС із установленням із 1 грудня 2015 року у штатному розписі посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери в таких розмірах:

1 т.р. — 1378 грн

9 т.р. — 1925 грн

18 т.р. — 3573 грн

2 т.р. — 1383 грн

10 т.р. — 2026 грн

19 т.р. — 3806 грн

3 т.р. — 1393 грн

11 т.р. — 2193 грн

20 т.р. — 4051 грн

4 т.р. — 1414 грн

12 т.р. — 2360 грн

21 т.р. — 4285 грн

5 т.р. — 1514 грн

13 т.р. — 2527 грн

22 т.р. — 4519 грн

6 т.р. — 1614 грн

14 т.р. — 2693 грн

23 т.р. — 4753 грн

7 т.р. — 1714 грн

15 т.р. — 2872 грн

24 т.р. — 4853 грн

8 т.р. — 1825 грн

16 т.р. — 3105 грн

25 т.р. — 5020 грн

 

17 т.р. — 3339 грн

 

 

Окрім того, передбачається в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури й інших органів, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, підвищити на 25% посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців, розміри яких затверджено додатками 1–37, 43-1, 43-2, 48–55 до постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Міністрам, керівникам інших ЦОВВ, головам обласних, Київської міської держадміністрацій та інших держорганів у межах передбачених коштів державного бюджету, місцевих бюджетів і власних коштів постановлено ужити заходів для підвищення із 1 грудня 2015 року розмірів посадових окладів, перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов’язані з сумою індексації, яка склалась у грудні 2015 року, для того щоб розмір підвищення всіх складових заробітної плати в сумі для кожного працівника в грудні 2015 року перевищив суму індексації, яку йому повинні були виплатити в грудні 2015 року.

Постанова № 1013 набирає чинності із 15.12.2015 р. та застосовується із 1 грудня 2015 року.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»