Новини публікуються мовою оригіналу

Асоціація міст України, Українська асоціація районних та обласних рад, Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад у листах від 27.11.2015 р. № с02-122/389, № 1-237, № 386/015 висловилися щодо низки питань, пов'язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування осіб, що займають виборні посади.

Якщо особа, яка обіймала виборну посаду в органі місцевого самоврядування попереднього скликання, знову обрана на цю саму посаду під час місцевих виборів (або на першій сесії ради нового скликання), як оформити трудові відносини з цією особою? Чи потрібно вносити до трудової книжки працівника запис про звільнення?

Ні, запис про звільнення в такій ситуації вносити не потрібно.

Отже, якщо особа обрана на посаду сільського, селищного, міського голови повторно, із моменту оголошення головою ТВК рішення про обрання цієї особи його попередні представницькі повноваження як голови припиняються й одразу (із цього самого моменту) починаються нові представницькі повноваження як голови. Тобто зміниться лише строк повноважень голови, а його трудові відносини не перериватимуться.

У зв'язку із цим в органах місцевого самоврядування абсолютно правильно склалась усталена практика, коли в разі обрання (переобрання на новий строк) на посаду сільського, селищного, міського голови однієї й тієї самої особи запис про припинення повноважень і звільнення з посади до її трудової книжки не вноситься, а лише робиться запис про обрання на новий строк повноважень. Датою запису буде дата пленарного засідання ради, на якому було оголошено про обрання такої особи сільським, селищним, міським головою. Підставою для внесення цього запису буде дата й номер рішення відповідної територіальної виборчої комісії про обрання голови.

Аналогічною буде ситуація, якщо:

  • голову (заступника голови) районної (районної в місті, обласної) ради, секретаря сільської, селищної, міської ради переоберуть на першому ж пленарному засіданні ради нового скликання;
  • дата початку перезатвердження на посади заступників сільського, селищного, міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради збігається з датою формування нового персонального складу виконавчого комітету сільської, селищної чи міської ради.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»