Новини публікуються мовою оригіналу

МОН наказом від 05.10.2015 р. № 1005 затвердило Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

Відповідно до ч. 11 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, ВНЗ мають розробити Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів). Цей Порядок затверджується вченими радами вищих навчальних закладів.

Перелік основних посад науково-педагогічних працівників ВНЗ:

 • керівник (ректор, президент, начальник, директор);
 • заступник керівника (проректор, віце-президент, заступник начальника, заступник директора, заступник завідувача), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;
 • директор (начальник) інституту, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;
 • декан (начальник) факультету, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;
 • директор бібліотеки;
 • завідувач (начальник) кафедри;
 • професор;
 • доцент;
 • старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист;
 • науковий працівник бібліотеки;
 • завідувач аспірантури, докторантури.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»