Кандидати, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування і  стосовно яких спецперевірка вже проводилася, при призначенні, переведенні на посаду до іншого органу держвлади (держоргану), органу місцевого самоврядування письмово мають повідомляти про це відповідний орган разом із поданням заяви про призначення. Зазначений орган не пізніше наступного робочого дня після одержання повідомлення від кандидата надсилатиме за останнім місцем його роботи (служби), де проводилася спецперевірка, запит про надання копії довідки про результати спецперевірки, після отримання якої розглядається питання про призначення на посаду. Копія ж довідки про результати спецперевірки надається відповідним органом держвлади (держорганом), органом місцевого самоврядування протягом 5 робочих днів із дня одержання запиту.

Копія такої довідки надалі додаватиметься до документів, поданих кандидатом, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.

Такі положення внесено до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого указом Президента України від 25.01.2012 р. № 33 (далі — Порядок).

Окрім того, у разі встановлення за результатами спецперевірки факту розбіжностей у поданих кандидатом автобіографії та/або антикорупційній декларації за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) проводить спецперевірку, надається можливість кандидату протягом 5 робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити розбіжності.

Указані норми внесено до Порядку на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14.05.2013 р. № 224-VII. Коментар до згаданого закону читайте в матеріалі «Нововведення антикорупційного законодавства» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 44 за 2013 р.

Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33» від 25.09.2013 р. № 529/2013. Набирає чинності з дня опублікування. Станом на 26.09.2013 р. не опубліковано

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»