НКЦПФР затвердила новий Порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною. Порядок розповсюджується на емісійні цінні папери, реєстрацію випуску яких здійснює реєструвальний орган, а саме: акції, облігації підприємств, облігації внутрішніх місцевих позик, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, сертифікати фондів операцій з нерухомістю, опціонні сертифікати. Дія цього Порядку не поширюється на емісійну діяльність інститутів спільного інвестування.

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та
недійсною» від 06.08.2013 р. № 1416
.

Набирає чинності з 12 жовтня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»