Новини публікуються мовою оригіналу

Держпраці в листі від 02.09.2015 р. № 2497/0/4-9.1-9/6/ДП-15 роз’яснила: регулювання трудових відносин внутрішньо переміщених осіб здійснюється відповідно до законодавства України, яке складається з КЗпПУ й інших актів законодавства України, прийнятих згідно із ним.

Серед іншого, Держпраці наголосило на такому:

  • відповідно до ст. 24 КЗпПУ, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням власника чи вповноваженого ним органу, та повідомлення ДФСУ про прийняття працівника на роботу в порядку, установленому Кабміном;
  • відповідно до ст. 115 КЗпПУ, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, установлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, і не пізніше 7 днів після спливу періоду, за який здійснюється виплата.

Також у листі приведено норми, якими передбачена відповідальність за порушення відповідних обов’язків, і порядок притягнення до неї.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»