Новини публікуються мовою оригіналу

Держпраці повідомила (роз’яснення від 17.10.2015 р.): особа, яка бажає одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, але при цьому не отримала його в установлений законодавством строк (10 днів), може виконувати відповідні роботи через 10 робочих днів із дня спливу встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру за принципом мовчазної згоди.

Такий принцип передбачено ч. 6 ст. 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV.

Копія заяви (опису прийнятих документів) із відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів адміністратору чи дозвільному органу.

Наголошуємо: принцип мовчазної згоди діє за умови, якщо суб'єктом господарювання (уповноваженою ним особою) до дозвільного органу заяву та документи подано в установленому порядку й у повному обсязі.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»