Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 24.11.2015 р. № 43393/7/99-99-22-04-02-17 роз’яснила, як мають бути оформлені накази, направлення й інші документи при проведенні документальних перевірок платників податків — юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів у випадках, якщо під час проведення перевірки відбувається переведення працівника фіскальної служби з одного органу ДФС до іншого.

Зважаючи на те, що умови допуску до проведення перевірки відповідно до ст. 81 ПКУ не передбачають зазначення в наказі на проведення перевірки прізвища, ім'я, по батькові та посад осіб, якими проводитиметься перевірка (у наказі зазначається орган ДФС, за рішенням якого здійснюватиметься перевірка), відсутня необхідність уносити зміни до наказу про призначення перевірки.

Усі інші накази під час перевірки (продовження, зупинення, перенесення строків тощо) доцільно видавати органу ДФС, який призначив перевірку, навіть якщо всі працівники, які проводять перевірку, були переведені до іншого органу ДФС.

Щодо направлень на проведення перевірок у випадках, якщо під час проведення перевірки відбулося переведення посадових осіб, які її здійснюють, до іншого органу ДФС, то орган ДФС, за рішенням якого проводиться перевірка, залучає таких посадових осіб уже як осіб, які зараховані на посади до іншого органу ДФС. Органом ДФС, яким призначено перевірку, обов'язково виписуються нові направлення, у яких зазначається дата, із якої здійснюватиметься перевірка посадовою особою з найменуванням нової посади.

Акт (довідка) перевірки складається на бланку органу ДФС, яким прийнято рішення про призначення перевірки.

При оформленні акта (довідки) перевірки у вступній частині акта доцільно зазначати П.І.Б. і посади осіб, якими проводилася перевірка, із зазначенням окремо строків перебування на різних посадах у період проведення такої перевірки, наприклад: «головний державний ревізор — інспектор підрозділу податкового аудиту ДПІ в Голосіївському районі м. Києва — із __.____.____ по ___.______.____, головний державний ревізор — інспектор підрозділу податкового та митного аудиту ГУ ДФС у м. Києві — із __.__ .__ по __.__.__», а в даних щодо осіб, якими підписується акт перевірки, зазначати посаду та П.І.Б. посадової особи на дату його підписання. Аналогічно наводяться дані щодо посадових осіб, які проводили перевірку, щодо яких виникла необхідність заміни на інших (у зв'язку зі звільненням, перебуванням у відпустці, на лікарняному тощо). Такі акти (довідки) підписуються посадовими особами, які завершували перевірку та складали акт такої перевірки, але у вступній частині обов'язково вказуються дані та строки проведення перевірки всіх посадових осіб, які брали участь у її здійсненні.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»