Новини публікуються мовою оригіналу

НБУ продовжує поступово послаблювати адміністративні обмеження зі збереження ключових норм щодо валютних обмежень. Про це йдеться в постанові Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 04.12.2015 р. № 863 — інформує прес-служба регулятора.

Відповідно до документа:

  • збережено такі вимоги, як обов’язковий продаж надходжень в Україну в іноземній валюті на користь юридичних осіб у розмірі 75%, розрахунки за операціями з експорту й імпорту товарів до 90 днів, заборона дострокового погашення резидентами кредитів, позик в іноземній валюті за договорами з нерезидентами й інші;
  • вимога обов’язкового продажу в розмірі 75% не поширюється на кредити, що надаються резиденту-позичальнику за участю іноземного експортно-кредитного агентства для виконання зобов’язань за імпортним контрактом перед нерезидентом. Це стосується лише тих випадків, коли іноземний кредитор перераховує кошти за імпортним контрактом позичальника безпосередньо на рахунок нерезидента-експортера, тобто без зарахування цих коштів на рахунок резидента-позичальника. Також вимога обов’язкового продажу більше не стосується грошового забезпечення (гарантії, застави, завдатку, депозиту), яке нерезидент надає для участі в конкурсних торгах при здійсненні державних закупівель;
  • діяла та продовжує діяти норма, яка дозволяла здійснювати перекази з поточного рахунка в іноземній валюті на суму, що не перевищує 150 тис. грн на місяць. Але відтепер це обмеження не поширюється на безготівкові розрахунки, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів для оплати продукції та послуг для власного споживання фізичних осіб;
  • послаблено заборону на купівлю іноземної валюти для подальшого перерахування за кордон коштів, отриманих іноземним інвестором від продажу цінних паперів українських емітентів. Відтепер ця заборона не поширюється на кошти, отримані від продажу державних облігацій України не лише на фондових біржах, як було раніше, а й поза їх межами;

Окрім того, постанова спрямована на посилення фінансової дисципліни банків та їх клієнтів.

Перша дисциплінуюча вимога стосується права купувати іноземну валюту за дорученням клієнта-резидента, кошти якого обліковуються на рахунках в іноземній валюті. Досі вповноважений банк не мав права купувати іноземну валюту за дорученням клієнта-резидента (крім фізичної особи), який має валютні кошти на поточних і депозитних рахунках. Відтепер він не зможе купувати її і для клієнтів, кошти яких розміщені й на балансових рахунках 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання». Це стосується коштів, що обліковуються як грошове забезпечення (покриття) в іноземній валюті клієнта за гарантіями, контргарантіями чи резервними акредитивами в такому та/або інших уповноважених банках. Банк може купувати іноземну валюту лише для тих клієнтів-резидентів, у яких загальна сума валютних коштів, розміщених на поточних і депозитних рахунках і на балансових рахунках 2602, менша, ніж 25 тис. дол. США. Цей крок має спонукати клієнтів банків використовувати власні кошти в іноземній валюті для виконання своїх валютних зобов’язань.

Інша дисциплінуюча норма постанови дає НБУ право не підтверджувати купівлю чи переказ іноземної валюти, якщо виявлено ознаки здійснення банками ризикової діяльності. Також таке право надається у випадках, коли регулятор дійшов висновку, що характер або потенційні наслідки фінансових операцій свідчать про використання банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Зміни набувають чинності 5 грудня 2015 року і діють до 4 березня 2016 року включно.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»