Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд уніс зміни до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 р. № 786 (далі — Методика). Таке рішення затверджено постановою КМУ від 18.11.2015 р. № 986.

Ставка орендної плати для музеїв, що належать до комунальної власності територіальних громад населених пунктів й утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, визначалася на загальних умовах, прописаних Методикою. Так, ставка орендної плати для закладів культури, що належать до комунальної власності й фінансуються із місцевого бюджету, становила 2% на рік від експертної оцінки, у той час як для закладів культури державної форми власності, котрі розміщуються на території об’єктів комунальної форми власності, установлюються пільгові ставки орендної плати.

Унесені до п. 10 Методики зміни включають комунальні музеї до переліку підприємств, установ й організацій, для яких розмір річної орендної плати за оренду державного нерухомого майна становить 1 грн,  і, таким чином, передбачають установлення рівних умов для розвитку та забезпечення здійснення основної діяльності музеїв державної та комунальної власності. Водночас це дозволить комунальним музеям спрямувати кошти на власний розвиток, зокрема, на поповнення їх колекцій, створити належні умови для їх зберігання й експонування, популяризації закладів, що загалом сприятиме зростанню відвідуваності таких музеїв як об’єктів, що створюють туристичну привабливість населених пунктів, а також відповідному збільшенню доходів місцевих бюджетів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»