Новини публікуються мовою оригіналу

Для здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень замовники подаватимуть до відповідних органів Казначейства за місцем розташування титул об’єкта та титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування в поточному році лише проектно-вишукувальних робіт). Відповідні зміни постановою КМУ від 18.11.2015 р. № 990 унесено до Порядку державного фінансування капітального будівництва.

Титули об’єктів складаються згідно з Порядком затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженим постановою КМУ від 08.09.1997 р. № 995 (далі — Порядок № 995).

Порядок № 955 також змінено, і він передбачає титул об’єкта, будівництво якого розпочинається в поточному році, та титул об’єкта, будівництво якого було розпочато в попередні роки, складаються за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 995 і затверджуються на весь період будівництва з визначенням джерел фінансування та розподілом за роками обсягів капітальних вкладень та завдань щодо введення в дію потужностей з урахуванням нормативної тривалості будівництва.

Титули об’єктів, будівництво яких розпочинається, складаються лише за умови забезпечення об’єктів, будівництво яких розпочато в попередні роки капітальними вкладеннями в обсягах, необхідних для завершення їх будівництва у визначені строки.

Титули об’єктів не надаються органам Казначейства, якщо будівництво об’єктів розпочинається та завершується протягом року.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»