Біржовий курс цінного папера може бути використаний з метою визначення ставки особливого ціннопаперового податку. Особливий ціннопаперовий податок справляється у розмірі 0% від суми операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс (пп. 2151.1.1 ПКУ).

Біржовий курс цінного паперу розраховується у день проведення біржових торгів шляхом визначення розрахунку середнього арифметичного зваженого цін біржових контрактів, укладених у такий торговельний день, що одночасно відповідають таким вимогам:

  • у біржових контрактах передбачено, що вони повинні бути виконані в день укладання таких біржових контрактів (договорів);
  • контракти укладено на підставі анонімних заявок;
  • протягом торговельної сесії зафіксована фондовою біржею кількість укладених біржових контрактів не менше 3-х на загальну суму не менше 1000 НМДГ.

Зауважимо!

Розрахований біржовий курс із метою визначення ставки особливого податку може бути використаний протягом 60 календарних днів із дати останнього визначення біржового курсу.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку визначення біржового курсу цінного папера» від 13.08.2013 р. № 1466.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 25.09.2013 р. не опубліковано

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»