Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд розробив проект постанови «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».

Зокрема, документом пропонується в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури й інших органів, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, підвищити на 25% посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців, розміри яких затверджено додатками 1–37, 43-1, 43-2, 48–55 до постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Однак таке підвищення змінює лише структуру зарплати внаслідок зменшення сум індексації та зростання розмірів посадових окладів, доплат, надбавок. Але це не підвищить суму зарплати, яка буде нарахована працівникові за місяць у підсумку!

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»