Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд розробив проект постанови «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення  змін до деяких нормативно-правових актів», мета якої полягає у виправленні структури зарплати працівників і збільшенні в ній питомої ваги постійних складових. Також у постанові наголошується, що доцільно й необхідно здійснити перегляд посадових окладів (тарифних ставок, ставок зарплати) з урахуванням нинішніх сум індексації.

Інакше кажучи, Уряд хоче, щоб бюджетники підвищили посадові оклади (надбавки, доплати) на суму, яка перевищить розмір індексації, котра нараховується працівникам бюджетної сфери, аби для всіх працівників бюджетної сфери почати заново рахувати приріст індексу споживчих цін із січня 2016 року.

Згідно із Пояснювальною запискою до вказаного проекту постанови, пропонується внести зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, які передбачають:

  • здійснення обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації не індивідуально для кожного працівника залежно від прийняття його на роботу та зростання його доплат і надбавок, а від моменту останнього перегляду тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник. Отже, змінюється механізм визначення індексації в разі підвищення заробітної плати, при цьому вилучається застосування терміну «базовий місяць»;
  • зменшення розміру індексації зарплати в разі підвищення тарифних ставок (окладів), якщо розмір їх підвищення не перевищує величину індексації (чинний механізм передбачає зменшення індексації не тільки при підвищенні тарифних ставок (окладів), а й у разі збільшення доплат і надбавок, що призводить до нарахування різних сум індексації для працівників, які займають однакові посади);
  • визначення механізму перегляду тарифних ставок (окладів), що забезпечить недопущення значних сум індексації. Зокрема, передбачається, що КМУ має приймати рішення про перегляд тарифних ставок (окладів) працівникам бюджетної сфери, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури й інших органів у разі, коли індекс споживчих цін для проведення індексації, розрахований наростаючим підсумком, перевищить 10%;
  • урахування норми, якою передбачено здійснення  індексації в межах бюджетів усіх рівнів, бюджету ПФУ та бюджетів інших фондів соцстрахування;
  • уточнення складових пенсії, які підлягають індексації;
  • не зменшувати розмір стипендії на суму індексації в разі зростання стипендії за результатами відмінного навчання й надання підвищених (іменних) стипендій;
  • уточнення прикладів розрахунку індексації в разі підвищення грошового доходу.

До того ж передбачається доручити в межах передбачених коштів держбюджету, місцевих бюджетів і власних коштів  ужити заходів для підвищення із 1 грудня 2015 року розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок зарплати), перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на ці цілі всі виплати, пов’язані з індексацією, яка склалась у грудні 2015 року, для того, щоб підвищення зарплати для кожного працівника в грудні 2015 року перевищило величину індексації, яка мала бути виплачена йому в грудні 2015 року. Для проведення надалі індексації заробітної плати обчислення індексу споживчих цін починається із січня 2016 року.

Запропоновані зміни обумовлюються тим фактом, що є великі обсяги сум індексації, які складаються внаслідок довготривалого не підвищення доходу, відбувається викривлення структури доходу працівника, коли сума індексації перевищує розмір мінімальної зарплати чи є різною залежно від початку нарахування індексації (різні періоди працевлаштування, підвищення заробітної плати). До того ж в умовах обмежених фінансових ресурсів немає можливості забезпечувати в повному обсязі виплату сум індексації, яка зростає великими обсягами. У зв’язку із цим виникає потреба в удосконаленні механізму проведення індексації доходів громадян, у тому числі — з урахуванням періодів підвищення зарплати працівників.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»