Новини публікуються мовою оригіналу

На офіційному сайті Мінфіну оприлюднено урядовий проект податкової реформи.

Кабмін пропонує викласти ПКУ в новій редакції. У разі прийняття відповідного закону значних змін зазнає, зокрема,  регулювання спрощеної системи оподаткування, а саме:

1. Поділ єдинників на такі групи:

 • група «А» — ФОПи, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів із торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність із надання побутових послуг населенню й обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 грн;
 • група «В» — ФОПи, які відповідають сукупності таких критеріїв:
 • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають із ними в трудових відносинах, не перевищує 10 осіб;
 • річний обсяг доходу не перевищує 2000000 грн;
 • група «С» — сільськогосподарські товаровиробники, які відповідають сукупності таких критеріїв:
 • частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%;
 • річний обсяг доходу за попередній податковий (звітний) рік не перевищує 2000000 грн.

Право юридичних осіб на застосування спрощеної системи оподаткування скасоване (виняток — сільгоспвиробники, які можуть бути єдинниками групи «С»).

2. До заборонених видів діяльності для єдинників груп «А» і «В» (нинішні ФОПи групи 1–3 єдиного податку) додана зовнішньоекономічна діяльність.

3. Об’єкт і база оподаткування

 • Група «А»

Об’єкт та база оподаткування — розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 • Група «В»

Об’єкт оподаткування — дохід, отриманий протягом звітного (податкового) періоду.

База оподаткування —оподатковуваний дохід, який розраховується як різниця між отриманим доходом, зменшеним на суму податкової соціальної пільги, і витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта. Розмір коефіцієнта становитиме:

 • 0,8 — у 2016 році;
 • 0,8 — у 2017 році;
 • 0,6 — у 2018 році;
 • 0,4 — у 2019 та подальші роки.
 • Група «С»

Аналогічні об’єкту й базі оподаткування для нинішніх єдинників групи 4.

4. Ставки

 • Група «А»

У відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати — у межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати.

 • Група «В»

У відсотках до оподатковуваного доходу (відсоткові ставки) — у розмірі ставки податку на доходи фізичних осіб (20%).

 • Група «С»

Розмір ставок податку з 1 га сільськогосподарських угідь і/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування.

5. Податковий звітний період

 • Групи «А» та «С» — календарний рік.
 • Група «В» — календарний квартал.

6. РРО

Застосовуються платниками єдиного податку в такому порядку:

 • платниками єдиного податку групи «А» — із 1 січня 2019 року;
 • платниками єдиного податку групи «В», які сплачували єдиний податок у 2015 році у складі групи 2 платників єдиного податку в редакції ПКУ, що діє нині, — із 1 січня 2016 року, а для решти платників єдиного податку цієї групи — із 1 липня 2016 року.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»