Новини публікуються мовою оригіналу

За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади в цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) і педагогічні звання до наступної атестації.

Норма щодо збереження кваліфікаційної категорії при переході педагогічного працівника з однієї посади на іншу застосовується також і при додатковому педагогічному навантаженні працівників.

Єдиною умовою збереження кваліфікаційної категорії є наявність у працівника відповідної освіти, яка дає йому право на зайняття цієї посади.

На це вказує МОН у листі від 13.05.2015 р. № 2/4-13-935-15.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»