Новини публікуються мовою оригіналу

На засіданні Кабінету Міністрів України 25 листопада 2015 року схвалено проект розпорядження «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року».

Згідно із Планом, передбачено досягнення у 2020 році національної індикативної мети щодо енергозбереження в розмірі 9% від середнього показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання за період протягом 2005–2009 рр., що становить 6,5 млн тонн нафтового еквіваленту. Окрім того, Національний план дій визначає проміжну мету — у 2017 році скоротити енергоспоживання в розмірі 5%.

Досягти таких показників планується шляхом реалізації заходів у 4 основних секторах кінцевого споживання енергії. Перший — побутовий сектор, у якому очікується найбільший ефект. Потім — сектор послуг, до якого входить енергоспоживання бюджетних установ і транспортних засобів, а також енергоспоживання в промисловій галузі.

Серед основних заходів можна виокремити такі: сприяння залученню інвестицій у термомодернізацію житлових будівель і в будівництво споруд з близьким до нульового споживанням енергії; адаптація стандартів палива та технологій його використання до європейських; запровадження сертифікації енергетичної ефективності будівель, системи енергоаудиту й енергоменеджменту; установлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель та енергоспоживчих продуктів (обладнання), забезпечення функціонування системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення; забезпечення 100-відсоткового комерційного обліку споживання газу, теплової енергії та води і впровадження рахунків про оплату спожитої енергії з інформаційно-аналітичними даними щодо динаміки обсягів споживання енергії та комунальних послуг тощо.

Прийняття Україною Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року є одним із основних зобов’язань у межах імплементації Директиви 2006/32/ЄC щодо енергетичної ефективності кінцевого використання енергії та енергетичних послуг. Імплементація цього документа передбачена Угодою про Асоціацію в рамках реалізації Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»