Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі  від 20.11.2015 р. № 24785/6/99-99-10-03-02-15 роз’яснила: сплачені платником єдиного податку суми компенсації витрат на оплату судового збору, повернені за рішенням суду третьою особою на її поточний рахунок, включаються в дохід такого платника єдиного податку.

Щодо повернення судового збору на підставі ст. 7 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI, то такі суми підпадають під дію пп. 5 п. 292.11 ПКУ та не включаються в дохід платника єдиного податку, оскільки за своєю правовою природою є повернення передплати за отримання послуг суду за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень.

Ідеться про випадки повернення судового збору за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж установлено законом;

2) повернення заяви чи скарги;

3) відмови у відкритті провадження в справі в суді першої інстанції, апеляційного й касаційного провадження в справі;

4) залишення заяви чи скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням));

5) закриття (припинення) провадження в справі (крім випадків, якщо провадження в справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову й така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»