Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін затвердив наказом від 21.10.2015 р. № 912 форму акта (довідки) та Вимоги до складення акта (довідки) про результати перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованої(их) операції(й).

Разом із тим установлено: акт (довідка) про результати перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, котрі проводили перевірку, та реєструється в контролюючому органі, який проводив перевірку. Акт (довідка) про результати перевірки протягом 2 робочих днів із дати його (її) складення (реєстрації) вручається посадовим особам платника податків або його представникам під розписку.

У разі відмови посадових осіб платника податків або його представників від підписання акта (довідки) про результати перевірки посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»