Новини публікуються мовою оригіналу

З’явився текст ухваленого Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 р. № 761-VIII (даліЗакон).

Дія цього Закону поширюється на трудових мігрантів, які (ч. 1 ст. 2 Закону):

  • працюють на підставі трудового договору (контракту);
  • самостійно забезпечують себе роботою;
  • надають оплачувані послуги (виконують роботи);
  • здійснюють іншу оплачувану діяльність, не заборонену законодавством держави перебування.

Окрім того, дія охоплює ще й членів сімей трудових мігрантів (ч. 2 ст. 2 Закону).

Окремої уваги заслуговує ст. 19 Закону «Оподаткування доходів трудових мігрантів». Згідно із нею, оподаткування доходів трудових мігрантів здійснюється в порядку та розмірах, установлених державою перебування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Резиденти України з урахуванням норм міжнародних договорів мають право на зарахування податків і зборів, сплачених за межами України, під час розрахунку податків і зборів в Україні відповідно до норм, установлених ПКУ.

Під час перебування за межами України трудовий мігрант зобов’язаний забезпечити повноту та своєчасність сплати податків і зборів за майно, розташоване на території України, що належить йому на праві власності чи перебуває в оренді, зокрема, шляхом призначення вповноваженої особи.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»