Новини публікуються мовою оригіналу

Із 2015 року платники податку на прибуток визначають базу за новими правилами: за основу беруть бухфінрезультат плюс/мінус різниці. У зв’язку з цим прийнято й нову форму декларації — наказ Мінфіну «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015 р. № 897. Вона планується до опублікування 1 грудня 2015 року в № 93 «Офіційного вісника України».

Нагадаємо

Нові форми декларацій мають застосовуватися зі звітного періоду, наступного за періодом його оприлюднення (абз. 2 п. 46.6 ПКУ). Тобто якщо наказ опублікують 1 грудня 2015 року, уперше треба було б звітувати за оновленою декларацією зі звітних періодів 2016 року. Але, безспірно, потрібно буде звітувати за новою декларацією вже за підсумками 2015 року, адже стара декларація не відповідає вимогам визначення нової бази.

Основні зміни.

1. Замість п’яти окремих декларацій — одна. Тобто немає окремих форм для страховиків, банків, підприємств. Форма одна для всіх з окремими рядками для відображення особливостей діяльності деяких платників, як-от страховики. У шапці в графі 9 проставлятиметься відмітка про те, ким є платник податку на прибуток: банк, страховик, сільгоспвиробник тощо.

2. Спрощено основну частину декларації. Для приведення основної інформації виділено всього 6 рядків:

Показники

Код рядка

Примітка

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

01

За цим критерієм визначатиметься, чи може підприємство визначати базу без застосування різниць (якщо дохід понад 20 млн — обов’язково застосовуються різниці, якщо менше — є право вибору). Про особливості розрахунку доходу ми, зокрема, розповідали в матеріалах:

«Амортизація основних засобів в обліку податку на прибуток із 2015 року» газети № 83/2015;

«Які суми включають до річного доходу комісіонера для визначення права не застосовувати податкових різниць» газети № 203/2015

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку чи міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02

Дані слід буде брати із рядка 2290 або рядка 2295 ф. № 2, чи рядка 2290 ф. № 2-м, ф. 2-мс

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)

03 РІ

Різниці розкриватимуться в окремому додатку РІ

Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03) (+, -)

04

 

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, -)

05 ПЗ

 

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 04 - рядок 05) х ____ 2 / 100)

06

 

Рядки 07–15 призначені для особливих платників — страховиків, суб’єктів, що проводять азартні ігри, лотереї, букмекерів. Тож звичайні підприємства їх не заповнюватимуть, проставлятимуть прочерки.

Виділено окремі рядки (як було й раніше) для відображення:

 • зменшення податку на прибуток (рядок 16 ЗП);
 • податку на прибуток за звітний період (рядок 17 та 19) і для визначення суми за останній квартал (якщо підприємство звітує поквартально (рядки 18, 19);
 • авансової сплати податку на прибуток при виплаті дивідендів (рядки 20 АВ–22);
 • суми податку при виплаті доходів нерезидентам (рядки 23 ПН–25);
 • щомісячних авансових внесків (рядок 26);
 • виправлення помилок:
 • у податку на прибуток та авансового внеску при виплаті дивідендів (рядки 26–31);
 • за податком на репатріацію при виплаті доходів нерезидентам (рядки 32–35);
 • у щомісячних авансових внесках (рядки 36–39).

Додано таблицю для відміток, які відомості додаються до декларації (стосується форм фінзвітності).

3.Скорочено кількості додатків до декларації — із 14 до 9.

 1. АВ — Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів);
 2. ЗП — Зменшення нарахованої суми податку;
 3. ПН — Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України (таблиця 1).

Розрахунок прибутку від операцій із безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)  (таблиця 2);

 1. ТЦ — Самостійне коригування податкових зобов'язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення;
 2. ВП — Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и);
 3. РІ — Різниці;
 4. ПЗ — Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування (таблиця 1). Підстави для застосування пільги (таблиця 2);
 5. АМ — Інформація щодо нарахованої амортизації;
 6. ЦП — Розрахунок фінансового результату від операцій із цінними паперами.

Тож окремо зазначатиметься інформація про різниці в додатку РІ — розбито за групами різниць, як і в ПКУ:

 • Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (ст. 138 р. III ПКУ).
 • Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) (ст.ст. 139, 141 р. III ПКУ).
 • Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (ст. 140 ПКУ).

Чекаємо публікації наказу й уже аналізуємо заповнення кожного рядка. З «Інтерактивною бухгалтерією» скласти нову декларацію буде просто й легко. Ми працюємо над тематичним номером, у якому наведемо всю необхідну інформацію для заповнення нової декларації!

Нагадаємо: тим, хто звітує лише за підсумками року, подати декларацію потрібно буде за 2015 рік до 1 червня 2016 року.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»